Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
attractions and facilities of spa resorts
Learning outcome:
Potrafi stosować uprawnione procedury poznawania świata i posiada umiejętność funkcjonowania w grupie jak również potrafi pracować w grupie, analizować wskaźniki funkcji turystycznej i uzdrowiskowej oraz wykazuje poprawność wnioskowania na podstawie dostępnych danych.
Connections with FLO:
 • TR2A_U01
  Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych
 • TR2A_K01
  posiada umiejętność pracy w różnych zespołach, przyjmując w nich różne role
 • TR2A_K02
  potrafi kierować zespołami ludzkim stawiając cele, wybierając metody i narzędzia realizacji
 • TR2A_K03
  potrafi określać priorytety w podejmowaniu przedsięwzięć w turystyce i jej otoczeniu
 • TR2A_K04
  potrafi kierować przygotowywaniem projektów społecznych dla turystyki i oceniać ich skutki społeczne
 • TR2A_K05
  umie opracować koncepcję i wdrożyć przedsięwzięcie dla turystyki o znacznym zasięgu
 • TR2A_K07
  zna zagrożenia stojące przed branżą turystyczną XXI wieku
 • TR2A_K08
  ma świadomość specjalnych potrzeb związanych z uprawianiem turystyki i rozwojem gospodarki