Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Festival in the World
Learning outcome:
Zna historię i organizację najważniejszych festiwali na kontynentach europejskim, afrykańskim, azjatyckim, australijskim i amerykańskich
Connections with FLO:
  • TR2A_W02
    Posiada pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy turystyką i rekreacją, a naukami społecznymi, przyrodniczymi, rolniczymi oraz naukami o zdrowiu i kulturze fizycznej
  • TR2A_W03
    Posiada pogłębioną wiedzę o wpływie globalizacji na rozwój turystyki i innych usług czasu wolnego
  • TR2A_W04
    Posiada pogłębioną wiedzę o relacjach między turystyką i innymi usługami czasu wolnego, a ich otoczeniem