Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Festival in the World
Learning outcome:
Zna i potrafi objaśnić zależności pomiędzy świętowaniem a religią, tradycją i jedzeniem
Connections with FLO:
  • TR2A_W02
    Posiada pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy turystyką i rekreacją, a naukami społecznymi, przyrodniczymi, rolniczymi oraz naukami o zdrowiu i kulturze fizycznej