Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Festival in the World
Learning outcome:
Zna zagrożenia i zasady organizowania festiwali w różnych częściach świata
Connections with FLO:
  • TR2A_K05
    umie opracować koncepcję i wdrożyć przedsięwzięcie dla turystyki o znacznym zasięgu
  • TR2A_K07
    zna zagrożenia stojące przed branżą turystyczną XXI wieku