Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Festival in the World
Learning outcome:
Zna i rozumie znaczenie festiwali jako atrakcji turystycznej i promocji regionu
Connections with FLO:
  • TR2A_K04
    potrafi kierować przygotowywaniem projektów społecznych dla turystyki i oceniać ich skutki społeczne
  • TR2A_K08
    ma świadomość specjalnych potrzeb związanych z uprawianiem turystyki i rozwojem gospodarki