Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Management of EU projects
Learning outcome:
Potrafi przygotować wniosek o dofinansowanie wybranego projektu z zakresu turystyki
Connections with FLO:
 • TR2A_U05
  Potrafi przeprowadzać analizy opłacalności ekonomicznej różnorodnych przedsięwzięć dla turystyki i jej otoczenia
 • TR2A_U07
  Posiada umiejętność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji wraz z pogłębioną oceną zjawisk turystycznych i doborem metody badawczej
 • TR2A_U14
  Posiada umiejętność opracowania inżynierii finansowej dla różnych typów przedsięwzięć w turystyce, rekreacji i innych usługach czasu wolnego
 • TR2A_U16
  Potrafi wypowiadać się na specjalistyczne tematy zawodowe z zakresu turystyki i rekreacji wykorzystują terminologię stosowaną w zagadnieniach przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych i prawnych