Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Management of EU projects
Learning outcome:
Ma świadomość znaczenia skutecznego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej
Connections with FLO:
  • TR2A_K03
    potrafi określać priorytety w podejmowaniu przedsięwzięć w turystyce i jej otoczeniu
  • TR2A_K04
    potrafi kierować przygotowywaniem projektów społecznych dla turystyki i oceniać ich skutki społeczne
  • TR2A_K08
    ma świadomość specjalnych potrzeb związanych z uprawianiem turystyki i rozwojem gospodarki