Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Numerical methods in materials science
Learning outcome:
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
Connections with FLO:
 • CB1A_K06
  ma doświadczenie w pracy w grupie i podejmowaniu różnych ról
 • CE2A_K02
  ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem
 • CE1A_K04
  ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
 • TC2A_K02
  ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem
 • IM2A_K02
  ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem
 • TC1A_K05
  ma świadomość odpowiedzialności za zespołowo realizowane zadania
 • IM1A_K03
  Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania