Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Wstęp do ceramiki i inżynierii materiałowej
Learning outcome:
Ma podstawową wiedzę na temat różnych branż produkcji przemysłowej ceramiki i szkła.
Connections with FLO:
 • TC1A_W01
  ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu chemii, obejmującą chemię nieorganiczną, organiczną, fizyczną i analityczną niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk chemicznych, procesów w technologiach chemicznych oraz wykonywania analiz chemicznych,
 • TC1A_W05
  ma ogólną wiedzę z zakresu technologii chemicznej
 • IM1A_W08
  Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metod otrzymywania, procesów technologicznych i właściwości eksploatacyjnych materiałów oraz nanomateriałów ceramicznych i metalicznych
 • IM1A_W19
  Ma uporządkowaną wiedzę na temat cyklu życia różnych typów materiałów i wyrobów