Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Wstęp do ceramiki i inżynierii materiałowej
Learning outcome:
Student ma świadomość wpływu jakości materiałów na ochronę środowiska i jakość życia.
Connections with FLO:
  • TC1A_K02
    ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej w technologii chemicznej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • IM1A_K02
    Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje