Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Wstęp do ceramiki i inżynierii materiałowej
Learning outcome:
Posiada umiejętności w zakresie opisu podstawowych technologii ceramiki i szkła oraz określenia ich znaczenia w rozwoju społeczeństw.
Connections with FLO:
  • TC1A_U05
    potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych
  • IM1A_U12
    Potrafi opisać przebieg zjawisk fizykochemicznych zachodzących w procesach technologicznych
  • IM1A_U14
    Posiada umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania i przetwórstwa materiałów