Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Wstęp do ceramiki i inżynierii materiałowej
Learning outcome:
Posiada umiejętności z zakresu identyfikacji tworzyw i wyrobów ceramicznych oraz posiada podstawowe umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów inżynierskich związanych z ich wytwarzaniem i zastosowaniem.
Connections with FLO:
 • TC1A_U05
  potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych
 • TC1A_U12
  potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism, baz danych oraz Internetu i krytycznie je oceniać oraz wykorzystać ich w praktyce inżynierskiej
 • IM1A_U12
  Potrafi opisać przebieg zjawisk fizykochemicznych zachodzących w procesach technologicznych
 • IM1A_U14
  Posiada umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania i przetwórstwa materiałów