Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Wstęp do ceramiki i inżynierii materiałowej
Learning outcome:
Potrafi wskazać obszary zastosowań materiałów kompozytowych i nanokompozytowych. Potrafi wskazać surowce niezbędne do wytworzenia materiałów kompozytowych. Potrafi określić wpływ poszczególnych składników kompozytu na jego właściwości.
Connections with FLO:
 • TC1A_U14
  potrafi wykorzystać informacje o surowcach mineralnych oraz pochodzenia przemysłowego do zastosowania ich w określonych technologiach
 • TC1A_U15
  posiada umiejętności oznaczania cech użytkowych surowców, półfabrykatów, gotowych wyrobów tj. ceramiki, mineralnych materiałów budowlanych i szkła
 • IM1A_U07
  Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących materiały
 • IM1A_U14
  Posiada umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania i przetwórstwa materiałów
 • IM1A_U15
  Potrafi wytworzyć i scharakteryzować materiał o założonych właściwościach użytkowych