Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Tourist regions and attractions
Learning outcome:
Potrafi odróżnić prawdziwą atrakcję od pułapki turystycznej, a także współdziałać w grupie w trakcie badań i oceny atrakcji turystycznych
Connections with FLO:
 • TR2A_K01
  posiada umiejętność pracy w różnych zespołach, przyjmując w nich różne role
 • TR2A_K03
  potrafi określać priorytety w podejmowaniu przedsięwzięć w turystyce i jej otoczeniu
 • TR2A_K04
  potrafi kierować przygotowywaniem projektów społecznych dla turystyki i oceniać ich skutki społeczne
 • TR2A_K08
  ma świadomość specjalnych potrzeb związanych z uprawianiem turystyki i rozwojem gospodarki