Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Tourist regions and attractions
Learning outcome:
Zna trendy w turystyce wynikające ze zmian demograficznych, rozumie uwarunkowania przyrodnicze, ekonomiczne, polityczne, kulturowe i społeczne wpływające na rozwój regionów turystycznych, potrafi wyjaśnić znaczenie zrównoważonej turystyki dla prawidłowego funkcjonowania regionu turystycznego
Connections with FLO:
 • TR2A_K01
  posiada umiejętność pracy w różnych zespołach, przyjmując w nich różne role
 • TR2A_K02
  potrafi kierować zespołami ludzkim stawiając cele, wybierając metody i narzędzia realizacji
 • TR2A_K03
  potrafi określać priorytety w podejmowaniu przedsięwzięć w turystyce i jej otoczeniu
 • TR2A_K04
  potrafi kierować przygotowywaniem projektów społecznych dla turystyki i oceniać ich skutki społeczne
 • TR2A_K05
  umie opracować koncepcję i wdrożyć przedsięwzięcie dla turystyki o znacznym zasięgu
 • TR2A_K08
  ma świadomość specjalnych potrzeb związanych z uprawianiem turystyki i rozwojem gospodarki