Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Praktyka przemysłowa - 6 tygodni
Learning outcome:
Posiada wiedzę praktyczną w zakresie projektowania i wytwarzania produktów ceramicznych, metod badawczych, warunków BHP oraz organizacji pracy na produkcji.
Connections with FLO:
 • CE1A_K03
  potrafi sprecyzować swoje zainteresowania, ocenić umiejętności i je wykorzystać, inspirując pracę zespołową
 • CE1A_K04
  ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
 • TC1A_K04
  ma świadomość ważności zachowania w sposób odpowiedzialny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
 • TC1A_K05
  ma świadomość odpowiedzialności za zespołowo realizowane zadania
 • IM1A_K03
  Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
 • IM1A_K04
  Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej