Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Praktyka przemysłowa - 6 tygodni
Learning outcome:
Posiada umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych oznaczeń niezbędnych w kontroli jakości produkcji.
Connections with FLO:
 • CE1A_U09
  wykorzystuje dokumentację techniczną maszyn i urządzeń w obliczeniach i analizach procesów technologicznych
 • CE1A_U10
  potrafi zaplanować pomiary i eksperymenty, stworzyć stanowisko pomiarowe oraz przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski
 • CE1A_U12
  potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z dokumentacji technicznej, danych literaturowych i pomiarowych do właściwego planowania i wykonania prac inżynierskich, potrafi dokonać właściwego wyboru metod zabezpieczania, osuszania i odtwarzania elementów zabytkowych budowli, potrafi dobierać stosowne narzędzia komputerowe do projektowania, modelowania i kontroli zabiegów konserwatorskich
 • TC1A_U08
  potrafi zadbać o właściwe zabezpieczenie stanowiska pracy i ocenić zagrożenia podczas wykonywania badań, pomiarów i eksperymentów
 • TC1A_U16
  ma umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej oraz umiejętność samokształcenia się
 • IM1A_U16
  Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym, zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą, potrafi ocenić wpływ wytwarzanych produktów na bezpieczeństwo obiektów i urządzeń inżynierskich oraz środowiska naturalnego.