Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Hydrogeologia
Learning outcome:
Zna ogólną charakterystykę procesów hydrogeologicznych, główne składowe obiegu wody w przyrodzie oraz związków pomiędzy wodami powierzchniowymi i podziemnymi. Rozumie genezę wód podziemnych.
Connections with FLO:
  • GG1A_U02
    Potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz chemii, a także odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania charakterystycznych zadań z zakresu górnictwa i geologii.
  • GG1A_U17
    Potrafi identyfikować struktury geologiczne na mapach i przekrojach geologicznych jak również konstruować je na podstawie różnego typu danych, także z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.