Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Hydrogeologia
Learning outcome:
Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie.
Connections with FLO:
  • GG1A_K04
    Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera oraz wpływu prac geologicznych i górniczych na środowisko.
  • GG1A_K07
    Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej.