Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Hydrogeologia
Learning outcome:
Ma szczegółową wiedzę na temat zasad i metod realizacji podstawowych pomiarów hydrometrycznych i interpretacji ich wyników. Zna podstawowe charakterystyki procesów infiltracji, filtracji wód i migracji zanieczyszczeń.
Connections with FLO:
 • GG1A_W01
  Ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą podstawy analizy matematycznej, algebry liniowej, geometrii analitycznej i probabilistyki.
 • GG1A_W02
  Ma wiedzę w zakresie fizyki klasycznej, zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych.
 • GG1A_W04
  Zna i rozumie procesy zachodzące na powierzchni i we wnętrzu Ziemi. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminologię geologiczną.
 • GG1A_W19
  Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu hydrogeologii i hydrologii oraz hydrogeochemii. Zna podstawowe zasady projektowania prac hydrogeologicznych i ich interpretacji.