Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Hydrogeologia
Learning outcome:
Ma szczegółową wiedzę na temat pięter i poziomów wodonośnych. Rozumie zależność pomiędzy właściwościami skał i parametrami hydrogeologicznymi a filtracją wód podziemnych.
Connections with FLO:
  • GG1A_W01
    Ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą podstawy analizy matematycznej, algebry liniowej, geometrii analitycznej i probabilistyki.
  • GG1A_W02
    Ma wiedzę w zakresie fizyki klasycznej, zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych.
  • GG1A_W19
    Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu hydrogeologii i hydrologii oraz hydrogeochemii. Zna podstawowe zasady projektowania prac hydrogeologicznych i ich interpretacji.