Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Hydrogeologia
Learning outcome:
Zna ogólną charakterystykę chemiczną wód podziemnych. Przeprowadza proste interpretacje analiz chemicznych wód. Rozumie problem zanieczyszczenia wód przy wskazaniu ognisk zanieczyszczeń. Zna podstawowe metody remediacji środowiska gruntowo-wodnego.
Connections with FLO:
 • GG1A_W03
  Zna podstawową terminologię, pojęcia i prawa chemii, fizykochemii i chemii jądrowej oraz ogólne właściwości najważniejszych pierwiastków i grup związków chemicznych. Zna zasady bezpiecznej pracy z substancjami chemicznymi oraz podstawowe operacje i procesy realizowane w praktyce laboratoryjnej.
 • GG1A_W04
  Zna i rozumie procesy zachodzące na powierzchni i we wnętrzu Ziemi. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminologię geologiczną.
 • GG1A_W05
  Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę o procesach minerało- i skałotwórczych.
 • GG1A_W06
  Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mineralogii, geochemii i petrografii niezbędną do wykonywania opisów minerałów i skał.
 • GG1A_W13
  Zna podstawy prawne oraz rozumie konieczność ochrony środowiska.
 • GG1A_W19
  Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu hydrogeologii i hydrologii oraz hydrogeochemii. Zna podstawowe zasady projektowania prac hydrogeologicznych i ich interpretacji.