Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Hydrogeologia
Learning outcome:
Potrafi przeprowadzić badanie i zinterpretować wyniki hydrogeologicznych pomiarów terenowych a na ich podstawie opracować uproszczony model konceptualny przepływu. Wykonuje mapę zwierciadła wód podziemnych, przekroje hydrogeologiczne.
Connections with FLO:
 • GG1A_U01
  Potrafi wykorzystać poznany aparat matematyczny do opisu i analizy podstawowych zagadnień fizycznych i technicznych oraz wiedzę z zakresu probabilistyki do analizy danych doświadczalnych.
 • GG1A_U02
  Potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz chemii, a także odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania charakterystycznych zadań z zakresu górnictwa i geologii.
 • GG1A_U04
  Potrafi zaplanować i przeprowadzić obserwacje terenowe, prawidłowo je opisać, zlokalizować i na ich podstawie przedstawić budowę geologiczną terenu. Potrafi wykonać pomiary podstawowych parametrów struktur geologicznych i je zinterpretować.
 • GG1A_U09
  Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
 • GG1A_U13
  Potrafi wykonać podstawowe obliczenia i analizy parametrów hydrogeologicznych ośrodka skalnego i je zinterpretować.
 • GG1A_U19
  Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego.