Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Hydrogeologia
Learning outcome:
Przeprowadza obliczenia filtracji wód podziemnych oraz migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych metodami analitycznymi. Rozumie powiązanie z chemizmem wód oraz prowadzeniem monitoringu wód podziemnych.
Connections with FLO:
 • GG1A_U01
  Potrafi wykorzystać poznany aparat matematyczny do opisu i analizy podstawowych zagadnień fizycznych i technicznych oraz wiedzę z zakresu probabilistyki do analizy danych doświadczalnych.
 • GG1A_U02
  Potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz chemii, a także odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania charakterystycznych zadań z zakresu górnictwa i geologii.
 • GG1A_U09
  Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
 • GG1A_U10
  Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania.
 • GG1A_U13
  Potrafi wykonać podstawowe obliczenia i analizy parametrów hydrogeologicznych ośrodka skalnego i je zinterpretować.