Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Monitoring środowiska
Learning outcome:
Student zna metodykę pobierania reprezentatywnych próbek środowiskowych i metody referencyjne badań
Connections with FLO:
  • OS2A_W09
    Ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych.