Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Monitoring środowiska
Learning outcome:
Student zna problemy stanu środowiska w Europie, Polsce, Małopolsce i Krakowie
Connections with FLO:
  • OS2A_W11
    Ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie nauk biologicznych.