Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Monitoring środowiska
Learning outcome:
Student potrafi wskazać odpowiedni standard środowiskowy do oceny wyników badań monitoringowych
Connections with FLO:
  • OS2A_U03
    Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk o Ziemi, przydatne w ochronie środowiska.
  • OS2A_U04
    Biegle wykorzystuje literaturę naukową w języku polskim, z zakresu nauk chemicznych, nauk biologicznych i nauk o Ziemi, potrzebną w ochronie środowiska.
  • OS2A_U09
    Zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski.