Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Monitoring środowiska
Learning outcome:
Student rozumie konieczność monitorowania środowiska, informowania społeczeństwa i decydentów o zanieczyszczeniu środowiska w celu reagowania by przywrócić jego dobry stan
Connections with FLO:
  • OS2A_K03
    Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.