Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Syntesis, sintering and behaviour of nanostructured materials (Prof. Kiyotaka Matsuura)
Learning outcome:
Potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych,
Connections with FLO:
 • CE2A_U02
  posiada poszerzone i pogłębione umiejętności z zakresu fizykochemii wytwarzania i użytkowania materiałów budowlanych oraz zasady ich doboru przy konserwacji i rewitalizacji budynków
 • CE1A_U06
  potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych, potrafi opracować bilanse materiałowe i energetyczne procesów technologicznych oraz oszacować nakład pracy niezbędny do ich realizacji, potrafi dobierać i stosować narzędzia komputerowe do projektowania i modelowania procesowego
 • TC1A_U04
  posiada umiejętność zrozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych
 • IM1A_U02
  Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do pozyskiwania informacji oraz porozumiewania się