Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Syntesis, sintering and behaviour of nanostructured materials (Prof. Kiyotaka Matsuura)
Learning outcome:
Ma ogólną wiedzę z zakresu technologii chemiczne
Connections with FLO:
 • CE2A_W03
  zna podstawowe zasady, metody, techniki, narzędzia stosowane przy projektowaniu wyrobów ceramicznych
 • CE1A_W01
  ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu chemii, obejmującą chemię nieorganiczną, organiczną, fizyczną i analityczną, niezbędną do zrozumienia i interpretowania podstawowych zjawisk chemicznych, procesów w technologiach chemicznych oraz wykonywania analiz chemicznych,
 • TC1A_W05
  ma ogólną wiedzę z zakresu technologii chemicznej
 • IM1A_W03
  Ma podstawową wiedzę z zakresu chemii niezbędną do opisu właściwości substancji i określania ich składu chemicznego