Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Engineering hydrology
Learning outcome:
Zna ogólną charakterystykę procesów hydrologicznych stanowiących główne składowe obiegu wody w przyrodzie oraz związków pomiędzy wodami powierzchniowymi i podziemnymi;
Connections with FLO:
  • IS1A_W06
    The graduate has knowledge of geology, including the basics of general geology, mineralogy, petrography, geomorphology, quaternary geology and regional geology, applicable to understanding, describing and analysing selected environmental engineering issues
  • IS1A_W07
    The graduate has basic knowledge of the selected environmental protection issues
  • IS1A_W13
    The graduate has systematized and theoretically substantiated general knowledge of the key issues in the field of water management, water protection, water supply and monitoring of the selected environmental components