Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Planning and organization of geological works
Learning outcome:
Zna wymagania, jakie powinny spełniać projekty robót geologicznych
Connections with FLO:
 • GG2A_W04
  Ma wiedzę w zakresie zasad i metod planowania badań geologicznych z wykorzystaniem odpowiednich technik i narzędzi badawczych.
 • GG2A_W05
  Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk geologicznych i górniczych, umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie oraz możliwości zastosowania ich w działaniach praktycznych.
 • GG2A_W06
  Ma wiedzę w zakresie metodyki badań, poszukiwań i dokumentowania kopalin.
 • GG2A_W09
  Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystującej wiedzę z zakresu górnictwa i geologii.
 • GG2A_W04
  ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu górnictwa i geologii a w szczególności wiertnictwa i geoinżynierii, gazownictwa ziemnego i otworowej eksploatacji złóż
 • GG2A_W05
  ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wiertnictwem, geoinżynierią, gazownictwem ziemnym i eksploatacją otworową złóż z zakresu górnictwa i geologii
 • GG2A_W06
  ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę w zakresie technologii wiertniczych i wiercenia otworów normalno i wielkośrednicowych różnego przeznaczenia
 • GG2A_W09
  ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń do prac wiertniczych, eksploatacyjnych, iniekcyjnych oraz stosowanych w technologiach bezwykopowych