Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Planning and organization of geological works
Learning outcome:
Potrafi zaprojektować prace geologiczne dla rozpoznania złoża kopaliny i ustalić zakres jego dokumentowania
Connections with FLO:
 • GG2A_U01
  Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, również w języku obcym, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
 • GG2A_U03
  Potrafi opracować dokumentację dotyczącą wyników realizacji zadania projektowego lub badawczego i przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników tego zadania.
 • GG2A_U07
  Potrafi zaprojektować i zorganizować prace geologiczne oraz przygotować projekt (dokumentację) badań geologicznych.
 • GG2A_U11
  Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich z zakresu górnictwa i geologii.
 • GG2A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury fachowej w tym anglojęzycznej, baz danych (np. SPE) i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
 • GG2A_U03
  potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników przy użyciu narzędzi Office
 • GG2A_U07
  potrafi ocenić i porównać rozwiązania projektowe ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne (bilans energii złożowej, niezawodność działania, bezpieczeństwo, koszt itp.)
 • GG2A_U11
  potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań związanych z modelowaniem i projektowaniem eksploatacji otworowej złóż wykorzystywać wiedzę pochodzącą z różnych źródeł