Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Planning and organization of geological works
Learning outcome:
Ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności geologa w zakresie dokumentowania złóż
Connections with FLO:
 • GG2A_K01
  Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.
 • GG2A_K02
  Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera oraz wpływu prac geologicznych i geologiczno-inżynierskich na środowisko.
 • GG2A_K03
  Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu między innymi poprzez środki masowego przekazu - informacji i opinii - dotyczących osiągnięć z zakresu górnictwa i geologii i innych aspektów działalności zawodowej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia.
 • GG2A_K01
  potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
 • GG2A_K02
  rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć górnictwa i geologii, gazownictwa ziemnego, wiertnictwa oraz otworowej eksploatacji złóż i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia
 • GG2A_K03
  ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki swojej działalności w tym jej wpływ na środowisko naturalne, ochronę złóż i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje