Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Military tourism
Learning outcome:
Zna relacje między turystyką militarną, a turystyką kulturową
Connections with FLO:
  • TR2A_W02
    Posiada pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy turystyką i rekreacją, a naukami społecznymi, przyrodniczymi, rolniczymi oraz naukami o zdrowiu i kulturze fizycznej
  • TR2A_W13
    Posiada szczegółową wiedzę o realizacji różnych form ruchu turystycznego