Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Military tourism
Learning outcome:
Zna i rozumie rolę turystyki militarnej jako elementu wiedzy historycznej i tradycji
Connections with FLO:
  • TR2A_W02
    Posiada pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy turystyką i rekreacją, a naukami społecznymi, przyrodniczymi, rolniczymi oraz naukami o zdrowiu i kulturze fizycznej