Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Military tourism
Learning outcome:
Zna formy organizacyjne turystyki militarnej
Connections with FLO:
  • TR2A_W11
    Posiada pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa turystycznego w warunkach gospodarki rynkowej