Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Military tourism
Learning outcome:
Umie zaproponować różne rozwiązania z zakresu wykorzystania obiektów turystyki militarnej jako atrakcji turystycznych
Connections with FLO:
  • TR2A_U07
    Posiada umiejętność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji wraz z pogłębioną oceną zjawisk turystycznych i doborem metody badawczej
  • TR2A_U09
    Posiada pogłębioną umiejętność tworzenia raportów pisemnych i przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym, uznawanym za podstawowy dla studiowania nauk o turystyce