Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Przeróbka surowców mineralnych
Learning outcome:
Potrafi dobrać odpowiednie metody przeróbcze i zaprojektować prosty układ technologiczny dla przeróbki wybranego surowca mineralnego.
Connections with FLO:
 • GG2A_U13
  Potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu górnictwa i geologii oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniając także aspekty pozatechniczne.
 • GG2A_U18
  Potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne oraz fizyczne do projektowania prac geologiczno-górniczych, a także analizy ich wyników.
 • GG2A_U13
  ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym związanym z górnictwem i geologią oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
 • GG2A_U18
  potrafi ocenić wpływ na środowisko rozwiązań technicznych i technologicznych różnych procesów związanych z eksploatacja otworową złóż.