Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Przeróbka surowców mineralnych
Learning outcome:
Ma świadomość konieczności wzbogacania surowców mineralnych jako elementu działań proekologicznych wspierających zrównoważony rozwój
Connections with FLO:
  • GG2A_K02
    Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera oraz wpływu prac geologicznych i geologiczno-inżynierskich na środowisko.
  • GG2A_K02
    rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć górnictwa i geologii, gazownictwa ziemnego, wiertnictwa oraz otworowej eksploatacji złóż i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia