Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Przeróbka surowców mineralnych
Learning outcome:
Student ma świadomość wpływu różnych czynników na skuteczność procesów przeróbczych i potrafi je kontrolować,
Connections with FLO:
 • GG2A_U12
  Potrafi zaproponować usprawnienia istniejących rozwiązań technicznych wykorzystywanych w górnictwie i geologii.
 • GG2A_U15
  Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej i górnictwa, a także wybrać oraz zastosować właściwą metodę i narzędzia.
 • GG2A_U19
  Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć technicznych i technologicznych z zakresu górnictwa i geologii.
 • GG2A_U12
  potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie materiałów, narzędzi, metod projektowania i wytwarzania stosowanych w geoinżynierii, wiertnictwie, gazownictwie ziemnym i otworowej eksploatacji złóż
 • GG2A_U15
  potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne w górnictwie otworowym
 • GG2A_U19
  potrafi planować i realizować złożone zadania inżynierskie, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski