Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Przeróbka surowców mineralnych
Learning outcome:
Student umie oceniać operacje jednostkowe stosowane w przeróbce surowców mineralnych,
Connections with FLO:
 • GG2A_U15
  Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej i górnictwa, a także wybrać oraz zastosować właściwą metodę i narzędzia.
 • GG2A_U16
  Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, a w szczególności urządzenia, obiekty, systemy i procesy wykorzystywane w geologii stosowanej i górnictwie.
 • GG2A_U15
  potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne w górnictwie otworowym
 • GG2A_U16
  potrafi dokonać identyfikacji istniejących warunków złożowych i zaproponować rozwiązania techniczno technologiczne zadań inżynierskich związanych z górnictwem otworowym