Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Przeróbka surowców mineralnych
Learning outcome:
Zna operacje jednostkowe stosowane w przeróbce surowców mineralnych i sposób ich zastosowania w odniesieniu do różnych surowców
Connections with FLO:
 • GG2A_W07
  Ma wiedzę w zakresie możliwości wydobycia, przeróbki i wykorzystania kopalin, a także metod ich ochrony.
 • GG2A_W11
  Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały wykorzystywane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej i górnictwa.
 • GG2A_W07
  ma uporządkowaną wiedzę w zakresie urządzeń wiertniczych lądowych i morskich
 • GG2A_W11
  ma niezbędną wiedzę z zakresu prawa geologicznego i górniczego, prawa wodnego oraz energetycznego i prawa gazowego jak również innych uwarunkowań pozatechnicznych niezbędnych w praktyce inżynierskiej