Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Przeróbka surowców mineralnych
Learning outcome:
Student potrafi interpretować wyniki badań laboratoryjnych,
Connections with FLO:
 • GG2A_U03
  Potrafi opracować dokumentację dotyczącą wyników realizacji zadania projektowego lub badawczego i przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników tego zadania.
 • GG2A_U14
  Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
 • GG2A_U18
  Potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne oraz fizyczne do projektowania prac geologiczno-górniczych, a także analizy ich wyników.
 • GG2A_U03
  potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników przy użyciu narzędzi Office
 • GG2A_U14
  potrafi zaprojektować: trajektorie osi otworów różnego przeznaczenia, instalacje eksploatacyjne z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając komputerowe narzędzia wspomagania projektowania
 • GG2A_U18
  potrafi ocenić wpływ na środowisko rozwiązań technicznych i technologicznych różnych procesów związanych z eksploatacja otworową złóż.