Module learning outcome data:
Code:
M_U005
Category:
Skills
Module:
Przeróbka surowców mineralnych
Learning outcome:
Student potrafi zbadać podstawowe właściwości fizyko-chemiczne surowców, istotne z punktu widzenia efektów ich rozdziału i wzbogacenia.
Connections with FLO:
  • GG2A_U09
    Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk geologicznych i potrafi zastosować je w praktyce inżynierskiej także za pomocą technik i narzędzi informatycznych.
  • GG2A_U09
    potrafi sformułować specyfikację projektową, z uwzględnieniem aspektów prawnych, w tym prawa geologicznego i górniczego, energetycznego oraz gazowego jak również ochrony własności intelektualnej, oraz innych aspektów pozatechnicznych, takich jak oddziaływanie na otoczenie (zanieczyszczenie wód i gruntów, poziom hałasu itp.)