Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Przeróbka surowców mineralnych
Learning outcome:
Zna wskaźniki oceny operacji jednostkowych stosowanych w przeróbce surowców mineralnych
Connections with FLO:
 • GG2A_W01
  Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu niektórych działów matematyki, fizyki, chemii oraz geologii niezbędną do opisu i analizy zjawisk zachodzących na powierzchni Ziemi oraz jej wnętrzu i przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu górnictwa i geologii stosowanej.
 • GG2A_W11
  Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały wykorzystywane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej i górnictwa.
 • GG2A_W01
  ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie statystyki matematycznej i geostatystyki mających zastosowanie w górnictwie otworowym i geologii
 • GG2A_W11
  ma niezbędną wiedzę z zakresu prawa geologicznego i górniczego, prawa wodnego oraz energetycznego i prawa gazowego jak również innych uwarunkowań pozatechnicznych niezbędnych w praktyce inżynierskiej