Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Landscape parks in Poland
Learning outcome:
Zna aspekty prawne funkcjonowania parków krajobrazowych
Connections with FLO:
  • TR2A_W02
    Posiada pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy turystyką i rekreacją, a naukami społecznymi, przyrodniczymi, rolniczymi oraz naukami o zdrowiu i kulturze fizycznej
  • TR2A_W05
    Posiada pogłębioną wiedzę o stosowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w turystyce i dziedzinach komplementarnych
  • TR2A_W12
    Zna zasady i regulacje prawne prowadzenia działalności gospodarczej w turystyce, rekreacji i usługach czasu wolnego