Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Landscape parks in Poland
Learning outcome:
Potrafi uzasadnić celowość tworzenia parków krajobrazowych
Connections with FLO:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych
  • TR2A_U06
    Potrafi przewidywać możliwe zagrożenia i oceniać ich ryzyko w usługach turystycznych