Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Landscape parks in Poland
Learning outcome:
Potrafi wymienić parki krajobrazowe z różnych regionów Polski oraz uzasadnić cel ich utworzenia
Connections with FLO:
 • TR2A_U02
  Potrafi określić strukturę produktu turystycznego dla różnych segmentów rynku
 • TR2A_U04
  Zna zasady organizacji komunikacji zewnętrznej z organizatorami turystyki
 • TR2A_W01
  Posiada kompleksową wiedzę dotyczącą wybranych obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych dotyczących podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego
 • TR2A_W06
  Posiada pogłębioną wiedzę o kreowaniu zrównoważonego rozwoju kraju w skali regionalnej i lokalnej poprzez turystykę i dziedziny komplementarne