Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Landscape parks in Poland
Learning outcome:
Rozumie potrzebę ochrony obszarów ze względu na ich cenne walory
Connections with FLO:
  • TR2A_K03
    potrafi określać priorytety w podejmowaniu przedsięwzięć w turystyce i jej otoczeniu
  • TR2A_K05
    umie opracować koncepcję i wdrożyć przedsięwzięcie dla turystyki o znacznym zasięgu
  • TR2A_K08
    ma świadomość specjalnych potrzeb związanych z uprawianiem turystyki i rozwojem gospodarki